Jukka Nissinen
Ryyppään Suomessa
Uusi tuplasingle ilmestyi!

www.humurecords.com